En helhetslösning med vår löneadministration

– vi sköter allt! 

Vi kan löner! Vare sig det rör sig om en eller flera tusen löner behöver ert
företag någon som ser till att det blir rätt

Löneadministration:

Löneadministration är idag en av de största utgiftsposterna i de flesta företagen.  Det finns en hel djungel av lagar, regler och avtal kring löner, avgifter, skatter, sjuklöner semester m.m. Därför är det viktigt att ha kunnig personal som har utbildning och erfarenhet. Vi tar ett helhetsansvar för att leverera de tjänster och rapporter ni behöver och strävar efter att lönen alltid ska bli rätt och betalas ut i tid. Vi finns dessutom tillgängliga för att svara på era frågor och funderingar.

 

 

Lönehantering; En viktig byggsten för alla företag

 

En löneadministratör effektiviserar lönehanteringen åt företag och förenklar delarna kring de anställdas löner. Att som arbetsgivare behöva hålla koll på löner, semester, sjukersättningar, deklarationer och uppdateringar av lönesystem är tidskrävande. En löneadministratör sköter allt detta åt företaget och ser till att det inte läggs ner mer tid än nödvändigt på löneaspekten.

 

Vad har en löneadministratör för ansvarsuppgifter?

En löneadministratör ansvarar för bland annat löneuträkningar, deklarationer till Skatteverket, kontoavstämningar och för personlig rådgivning till beslutsfattare och anställda i lönefrågor. Utöver detta bör löneadministratören ha koll på nya lagar som rör anställningar och nya kollektivavtal för de fackligt anslutna. Detta förs rutinmässigt in i lönesystemen och förhindrar missar i utbetalningarna. Sammanfattningsvis har lönehanteraren koll på vad som ska betalas ut till vem och ger företaget en hundraprocentig koll på löneaspekten.

 

Varför ska man använda sig av en löneadministratör:

För arbetsgivare kan det kännas tryggt att få det stöd man behöver när det gäller lönenivåer för anställda, lönesamtal och nyregistrering av anställda. Många gånger har arbetsgivaren mycket på bordet och då kan det vara bra att veta att det finns en person med stenkoll som kan svara på alla frågor som rör löner. Löneadministratören håller konteringarna uppdaterade, gör kontoavstämningarna och rapporterar till arbetsgivaren om vad som ska betalas. Uppkommer det frågor eller funderingar så finns lönehanteraren alltid tillgänglig för att ta dessa och ger en stabil grund för ett företags lönehantering.

 

 

Ha koll på lönerna med BQ Redovisning

 

Som er redovisningsbyrå i Stockholm tar vi ett helhetsansvar över lönehanteringen, ni rapporterar tid i vårt interna system (eller i ert system om så önskas) och resten lämnar ni till oss i trygga händer. Vi registrerar lönerna och skickar ut lönespecifikationerna, sköter utbetalningarna i de fall ni behöver hjälp med det och deklarerar de månatliga skatter och avgifter. Självklart följer vi de regler och kollektivavtal som finns. En gång om året måste dessutom kontrolluppgifterna skapas och rapporteras till skatteverket. BQ Redovisning erbjuder en tjänst av kvalité och ett nära samarbete. Med våra färdiga lösningar har ni alltid löneadministrationen inkluderad och kan känna er trygga med att vi på BQ redovisning sköter den delen. Kontakta oss för mer information.

 

I våra företagspaket ingår alltid:

• Lönekörningar
• Lagar och regelverk
• Skatter
• Kontrolluppgifter
• Avdrag och förmåner
• Reseräkningar
• Semester
• Rapporteringar
• Arbetsgivardeklarationer

Vi ger företag den bästa möjliga hjälpen för löner
och all administration runtom!

Vi sköter löneadministration åt alla typer av bolag.
Ni har dessutom alltid våra personliga rådgivare nära till hands.

JAG VILL HA EN OFFERT