Korttidspermittering – vad gäller?

korttidspermittering corona

Korttidspermittering – vad gäller?

Att allt fler människor blir korttidspermitterade till följd av Corona är något som pratas mycket om just nu. Idag ska vi kolla lite på vad korttidspermittering faktiskt är för något och vad du ska göra om det drabbar dig.

 

Vad är korttidspermittering?

Att du blir korttidpermitterad innebär att du går ner i lön och arbetstid men inte blir uppsagd från ditt arbete. Anledningen till att detta är ett väldigt populärt alternativ just nu är att staten vill undvika en hög arbetslöshet. Därför går de in och täcker upp kostnaderna vid en korttidspermittering så att företag ska ha råd att ha kvar sina anställda.

 

Trots detta har många företag just nu svårt att hålla sig flytande utan att avskeda all sin personal och kortsiktigt stänga ner hela verksamheten.

 

Hur stor del av lönen får du ut?

Det beror helt på hur din korttidspermittering ser ut. Det finns nämligen tre olika steg där du går ner olika mycket i lön och arbetstid.

 

  • Första steget går du ner 20% i arbetstid och 4% i lön
  • Andra steget går du ner 40% i arbetstid och 6% i lön
  • Tredje steget går du ner 60% i arbetstid och 7.5% i lön

 

Lönetaket för en korttidspermittering ligger dock på 44 000 kronor vilket innebär att det inte går att få ut hur mycket som helst, oavsett vad din lön var tidigare. Den stora fördelen med korttidspermittering är de stora summorna som arbetsgivaren tjänar in. På tredje steget sparar arbetsgivaren faktiskt 53% per anställd, en besparing som kan vara skillnaden mellan fortsatt verksamhet och konkurs.

 

Kan alla arbetstagare bli korttidspermitterade?

Tyvärr är svaret på den frågan nej, det finns några olika regler som måste stämma in för att du ska kunna bli korttidspermitterad istället för uppsagd. För det första måste du ha arbetat på din arbetsplats i över tre månader före ansökan.

 

För det andra gäller inte stödet anställda i en enskild firma som tillhör arbetsgivarens familj eller andra släktingar som bor i hushållet. Dock omfattas faktiskt ägarna till olika bolag av detta stöd.

 

Kan alla företag få stöd?

Återigen är svaret nej. Innan ett företag kan få stöd måste de ha vidtagit alla åtgärder för att minska arbetskraft kostnaderna. Svårigheterna i ekonomin måste också vara orsakade av just Covid – 19 och dess kölvatten, inget annat. Att vidta alla åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft inkluderar dessvärre att säga upp all person som inte är kritisk för verksamheten. Det är därför vi just nu i Sverige, trots korttidspermittering, har en ovanligt hög arbetslöshet.

 

Hur länge gäller stödet?

Som allra längst kan ett företag få stöd i 6 månader. Efter dessa sex månader går det att söka om en förlängning på ytterligare tre månader. Innan denna tid har gått kommer dock förhoppningsvis läget ha stabiliserat sig och verksamheter kunna återgå till det normala. Just nu är det dock omöjligt att spå i framtiden.

 

Vi vet att det finns många frågor gällande uppsägningar och korttidspermittering men vi hoppas att vi nu gett er åtminstone några svar. Har du fortfarande fler frågor kan du alltid kontakta oss.