Information och tips för företagare

korttidspermittering corona

Att allt fler människor blir korttidspermitterade till följd av Corona är något som pratas mycket om just nu. Idag ska vi kolla lite på vad korttidspermittering faktiskt är för något och vad du ska göra om det drabbar dig.  Vad är korttidspermittering? Att du blir korttidpermitterad innebär att du går ner i lön och arbetstid men inte blir uppsagd från ditt arbete. Anledningen till att detta är...

LÄS MER
tips för dig som funderar på att köpa ett företag

För dig som överväger ett köp av en verksamhet, finns det flertalet faktorer att hålla i åtanke. Med lite planering och ett smart tillvägagångssätt, finns det saker som du kan göra för att försäkra dig om att valet är det rätta för dig.  Vad innebär ett köp av en verksamhet? Att köpa ett redan existerande företag är ofta precis vad det låter som. Du tar över tyglarna...

LÄS MER
konsolidering av bolag

Vad innebär konsolidering? Att konsolidera betyder att man slår samman tillgångar, skulder och andra finansiella resurser från två eller fler enheter som blir enhetlig. Inom bokföring används termen “konsolidera” för att referera till en sammanslagning av finansiell redovisning då ett dotterbolag redovisar för ett moderbolag. Konsolidering syftar också på sammansättningen av små företag som blir stora företag genom sammanslagningar och förvärv. Gemene man brukar ofta stöta på...

LÄS MER