Få ett smidigt bokslut med Sveriges
tryggaste Redovisningsbyrå!

Upprätta årsbokslut, årsredovisning eller förenklat bokslut;
Med BQ Redovisning får du rätt hjälp!

Bokslut:

Varje år ska bokföringen stängas och ett bokslut upprättas, dessutom måste alla aktiebolag upprätta och skicka in en årsredovisning till bolagsverket. Utöver detta finns det olika regler för olika företagsformer och storlek på företag. Om ditt företag ingår i en koncern kan det i många fall behöva upprättas en koncernredovisning. I Sveriges tryggaste redovisningsbyrå arbetar vi proaktivt och ser till att årsbokslutet görs utan stressiga moment eller krångel. Med våra färdiga paket slipper du dessutom extra kostnader och vet vad du betalar under hela året. Vi vet att företagare har mycket att tänka på, därför förenklar vi bokföringen och finns nära till hands om du har frågor och funderingar.

 

 

Bokslut; en viktig kloss i företagsekonomin

 

Vad är ett bokslut?

Alla företag har en skyldighet i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) att avsluta sin bokföring med ett bokslut. Upprättandet av detta innebär att man sammanställt årets transaktioner i en balansräkning och en resultaträkning. Bokslutet görs i form av ett förenklat bokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagsformen och omsättningen. En enskild firma gör ett förenklat bokslut och ett aktiebolag ett årsredovisning. Större bolag och koncerner är skyldiga att lämna in en mer omfattande årsredovisning som offentlig handling till Bolagsverket. I detta framgår det hur året gått för företaget och hur det ligger till inför kommande år.

 

Förbereda sig inför bokslutet

Den bästa metoden när det kommer till att vara väl förberedd inför bokslutet är att arbeta proaktivt under året med periodiseringar. Som företagare vill du slippa överraskningar och ha en bra uppfattning över vilket resultat du kan förvänta dig vid bokslutet. Utöver detta behöver du inventera ett eventuellt varulager och ha koll på kundreskontran. Det är viktigt att betala leverantörerna på rätt datum och fakturera kunder för tjänster och varor i god tid. När detta är gjort kontrolleras posterna i balansräkningen och verifieras. Därefter upprättas resultaträkningen.

 

Hur hjälper vi till?

På BQ Redovisning håller vi koll på dessa delar och rapporterar rutinmässigt till dig om hur företaget ligger till. Du behöver inte tänka på bokslutet och kan arbeta med din verksamhet som vanligt. Vi hjälper till med alla de delar som ditt företag behöver men även med rådgivning inom bokslutsarbetet. Dessutom samarbetar vi med bolagets revisor för ett så effektivt arbete som möjligt. I bokslutsarbetet ingår allt från avstämningar och bokslut till årsredovisning och inkomstdeklaration.

 

I våra företagspaket ingår alltid:

 

• Årsredovisning
• Årsbokslut
• Periodiseringar
• Avskrivningar
• Bokslutsdispositioner
• Inkomstdeklaration

Börjar det närma sig bokslut?
Låt din redovisningsbyrå i Stockholm sköta det!

BQ Redovisning ser till att bokslutet och årsredovisningen
sköts på ett smidigt och professionellt sätt!

JAG VILL HA EN OFFERT!