Vi förstår vårt ansvar, ni
kan känna er trygga med oss!

Gör fasta kostnader till rörliga kostnader

De största fördelarna med att hyra in personal är att man gör sina fasta kostnader rörliga och

undviker indirekta personalutgifter för bland annat sjukskrivningar och uppsägningar.

Vi rekryterar på ett unikt sätt, där vi använder två nyckel värderingar som

byggstenar för att hitta just personen du behöver.

BQ Redovisning - Sveriges tryggaste bemanning
Rekrytering

Med erfarenhet av många år inom bemanning, vet vi vilka egenskaper en person måste ha för att kunna bidra från första dagen.

Rätt kompetens med BQ redovisning
Social kompetens

– Vår personal är flexibel och kan arbeta i grupper.

– Vår personal har kunskapen som krävs för exakt det jobbet du behöver hjälp med.

Bemanning & Rekrytering inom Ekonomi:

Ekonomi är ett brett och mångsidigt område med en rad olika yrkesroller. De är alla viktiga för att företagen skall fungera och vara lönsamma. Vi ser till att du har den rätta kompetensen du behöver för ditt uppdrag.

Ekonomer som rekryterar ekonomer:

Vi på BQ Redovisning är utbildade ekonomer med lång erfarenhet från bemanningsbranschen. Vår specifika erfarenhet gör att vi har en bred förståelse för våra kunders behov och vilka utmaningar ni står inför.

Vi sätter vikt vid social kompetens
Vi som arbetsgivare

Vi på BQ Redovisning brinner för utveckling och trygghet, hos oss har varje individ möjligheten att utvecklas.
Vårt jobb handlar om att hitta uppdragsgivare som har värderingar som matchar våra konsulters.

Innovativa ideér för bemanning
Vår ide

Vår viktigaste tillgång är våra kvalificerade och nöjda medarbetare, vårt syfte är att bygga en trygg och spännande relation med var och en för att kunna växa tillsammans.

Er bemanningsbyrå i Stockholm
Vårt Mål

Vi vill att varje individ ska kunna utvecklas hos oss och fullfylla sitt potential. Därför är det viktigt att du trivs och hamnar på rätt plats. Kontakta oss för mer information.

Vi värderar rätt kompetens för er bemanning!
Våra värderingar

Hos oss kommer dina kollegor att vara ambitiösa, drivna personer som precis som du också är motiverade att göra karriär och att ha roligt.  Det här är arbetsplatsen där du kan skapa ett nytt kontaktnät för livet.